Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Więcej

RODO: Jak sporządzić umowy powierzenia danych medycznych?

2018-05-24
Zawarcie umowy powierzenia – jest jednym z najbardziej widocznych obowiązków wynikających z wejścia w życie RODO. Wiele wątpliwości budzi kwestia, kiedy i w jakiej roli występuje podmiot leczniczy w procesie przetwarzania danych osobowych pacjentów.

Ustawa o jawności życia publicznego ma dotyczyć także szpitali

2018-05-14
Projekt nowej ustawy o jawności życia publicznego przewiduje nałożenie m.in. na dyrektorów szpitali obowiązku wdrożenia określonych rozwiązań antykorupcyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy kierownik jednostki sektora finansów publicznych, pracownicy, współpracownicy będą zobowiązani do niepodejmowania decyzji opartych na działaniach korupcyjnych.

Sprawa Alfie Evans, czyli kiedy w Polsce lekarz ma prawo zaprzestać uporczywej terapii?

2018-04-26
Alfie Evans, niespełna 2-letni chłopiec pochodzący z Wielkiej Brytanii, cierpi na ciężką chorobę neurologiczną. Wbrew woli rodziców, pomimo protestów, lekarze podjęli decyzję o odłączeniu 23-miesięcznego chłopca od aparatury medycznej. W Wielkiej Brytanii zaczęła się dyskusja na temat uporczywej terapii? O tym, czy lekarz w Polsce ma ratować życie za wszelką cenę, a kiedy ma pomóc odejść w godności i bez zbytniego cierpienia wyjaśnia Agnieszka Sieńko.

Jak finansowany jest pilotaż POZ Plus?

2018-04-18
Oddziały wojewódzkie NFZ ogłaszają właśnie konkursy ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu POZ Plus. To ma być rewolucja, jeśli chodzi o poprawę opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej, ale także ogromna zmiana finansowania.  
Więcej

WSA: Wniosek o potwierdzenie prawa można złożyć w każdym czasie

2018-06-20
Autor: Marek Sondej
Szpital, który udzielił pacjentowi pomocy w trybie nagłym może zwrócić się o potwierdzenie jego praw do świadczeń zdrowotnych w każdym czasie. Upływ nawet kilkunastu miesięcy od dnia udzielenia świadczenia sam w sobie nie jest podstawą do wydania decyzji odmownej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

SA: Szpital ponosi koszty procesu jak każda inna strona

2018-06-18
​Szpital przez wiele miesięcy nie zapłacił kontrahentowi za towar i przegrał proces w sądzie. Przegrany powinien więc liczyć się z koniecznością zapłaty kosztów procesu na rzecz strony wygrywającej. Choć szpital pełni doniosłą rolę, to nie może być traktowany w sposób uprzywilejowany - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

NSA: Za słaba narkoza to naruszenie praw pacjenta

2018-06-15
​Rzecznik praw pacjenta nie uwzględnił skargi pacjentki na postępowanie szpitala, mimo, że doznała ona bólu w czasie wybudzenia z narkozy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rzecznik pominął kwestię właściwej opieki, a skupił się tylko na jednej opinii biegłego.

NSA: Podmiot leczniczy musi chronić dokumentację pacjentów

2018-06-12
Placówka medyczna była w sporze cywilnym z wynajmującym jej lokal. Spółka dysponująca dokumentacją medyczną powinna była więc przewidzieć, że może dojść do rozwiązania umowy najmu i przejęcia budynku wraz z dokumentacją. Takie praktyki naruszają zbiorowe prawa pacjentów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 116.10

oszczędzasz: 12.9 zł (10%)

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 116.10

oszczędzasz: 12.9 zł (10%)

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 89.10

oszczędzasz: 9.9 zł (10%)