Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

System finansowania podstawowej opieki zdrowotnej ma być motywacyjny

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która weszła w życie 1 grudnia 2017 roku, określa nowe cele i nową organizację POZ oraz ustala zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń. System finansowania POZ ma mieć charakter motywacyjny.
Warto wiedzieć: Podstawowa opieka zdrowotna ma stanowić miejsce pierwszego kontaktu z systemem ochrony zdrowia, oczywiście z wyjątkiem stanów nagłych, gdy pacjent trafia na przykład na SOR.
Dla lekarzy Dla menedżerów

System ten ma monitorować jakość opieki i efektywność kosztową w oparciu o wypracowane wskaźniki. Powinien także zapewnić pacjentom kompleksowość i wysoką jakość świadczeń oraz stworzyć warunki umożliwiające finansowe motywowanie placówek do podnoszenia poziomu jakości udzielanych usług poprzez rozwój zawodowy i współpracę zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

Z ustawy wynika, że podstawowa opieka zdrowotna ma stanowić miejsce pierwszego kontaktu z systemem ochrony zdrowia, oczywiście z wyjątkiem stanów nagłych, kiedy pacjent trafia na przykład na SOR, lub z wyjątkiem sytuacji, gdy trafia do poradni specjalistycznej bez skierowania.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej podstawowa opieka zdrowotna jest finansowana za pomocą kapitacyjnej stawki rocznej, a także za pomocą ceny jednostkowej jednostki rozliczenioweuj, ryczałtu oraz ryczałt systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla autor komentarz dla rozliczania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wyznaczona została kapitacyjna stawka roczna, przez którą należy rozumieć określoną kwotę przeznaczoną na objęcie opieką jednego pacjenta w okresie jednego roku.

W przypadku świadczeń rozliczanych kapitacyjną stawką roczną należność z tytułu realizacji świadczeń za dany okres sprawozdawczy stanowi sumę 12 części iloczynów liczby pacjentów objętych opieką w poszczególnych grupach i kapitacyjnych stawek rocznych, z uwzględnieniem współczynników korygujących.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej określiła także zupełnie nowe zasady organizacji POZ, kreując dla tej opieki w szczególności rolę koordynatora opieki medycznej nad pacjentem. Owa koordynacja opieki nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia ma polegać na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń.

Cały komentarz dostępny jest w serwisie Lex Ochrona Zdrowia.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we...
Cena: 119.00
Promocja: 107.10 zł

Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? Koncepcje, regulacje, zarządzanie

Prezentowana monografia jest zbiorem tekstów przedstawiających zagadnienia dotyczące struktury...
Cena: 52.00
Promocja: 46.80 zł

Zintegrowana opieka zdrowotna

Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono zagadnienie...
Cena: 59.00
Promocja: 53.10 zł

Więcej na temat

Od 1 stycznia 2018 część lekarzy POZ może stracić uprawnienia

18-12-2017
Zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej od 1 stycznia 2018 roku prawo do udzielania świadczeń w zakresie POZ straci około 1090 lekarzy na terenie całej Polski. Chodzi o lekarzy innej specjalności niż interna, medycyna rodzinna czy pediatria. Ustawa mówi o tym, że lekarze ci powinni skończyć kurs w zakresie medycyny rodzinnej.
Czytaj kolejny
artykuł

Co przyniesie rok 2018 w ochronie zdrowia?