Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?
Warto wiedzieć: Przepisy nie przewidują w sposób wyraźny obowiązku powiadamiania, na przykład telefonicznego czy pisemnego o wyniku badania czy też wezwania pacjenta w przypadku wyniku, który wskazuje na zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.
Dla lekarzy Dla menedżerów
1.Jak to w życiu...

W literaturze wymienia się dwie praktyki stosowane przez placówki medyczne odnośnie informowania pacjentów o wynikach badań diagnostycznych - albo podaje się pacjentowi termin, po którym ma sam zgłosić się po wynik, albo to placówka informuje o negatywnym wyniku (w przypadku dobrego wyniku pacjenta się nie zawiadamia).

Trzecia możliwość powstaje w momencie, gdy pacjenta nie poinformowano o praktyce danego szpitala. Wtedy także bierne oczekiwanie przez niego na kontakt ze strony placówki, a w przypadku niekorzystnego wyniku, niepodjęcie w porę odpowiedniego leczenia może uzasadniać wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko placówce medycznej, jeśli rokowania uległy pogorszeniu. (Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach – prawa pacjenta, Dorota Karkowska, Warszawa 2008, str. 21).


2.Gdy pacjent zapomni


Najwięcej wątpliwości wiąże się jednak z pierwszą sytuacją, kiedy pacjent jest poinformowany, że powinien się zgłosić po wynik, a tego nie czyni

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Rodzące oczekują pomocy, informacji oraz intymności

12-02-2015
Kobiety oczekują w czasie porodu przede wszystkim zapewnienia intymności, możliwości rodzenia z mężem lub partnerem, swobody wyboru pozycji oraz indywidulanego podejścia personelu medycznego - wynika z raportu Fundacji Rodzić po Ludzku zaprezentowanego w czwartek 12 lutego 2015 roku.
Czytaj kolejny
artykuł

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ