Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Orzecznictwo

SN: Szpital wypowiedział umowę anestezjologowi zgodnie z prawem

21.06.2018
W szpitalu nastąpiły rzeczywiste zmiany organizacyjne, doszło do likwidacji stanowisk, a zatem nie było pozornej zmiany - orzekł Sąd Najwyższy. - Nie naruszono kodeksu pracy, gdyż przyczyna wypowiedzenia nie była pozorna - dodał.
Więcej

SA: Szpital nie odpowiada za skutki zbyt długiego zażywania leków przez pacjenta

21.06.2018
Powódce przepisano leki na zatrzymanie obfitego krwawienia z dróg rodnych - na okres 1 miesiąca. Faktycznie powódka przyjmowała je przez kilka miesięcy. U pacjentki stwierdzono później zakrzepicę. Brak więc związku przyczynowego między stanem zdrowia pacjentki a działaniem szpitala - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Więcej

WSA: Wniosek o potwierdzenie prawa można złożyć w każdym czasie

20.06.2018
Szpital, który udzielił pacjentowi pomocy w trybie nagłym może zwrócić się o potwierdzenie jego praw do świadczeń zdrowotnych w każdym czasie. Upływ nawet kilkunastu miesięcy od dnia udzielenia świadczenia sam w sobie nie jest podstawą do wydania decyzji odmownej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Więcej

SA: Szpital ponosi koszty procesu jak każda inna strona

18.06.2018
​Szpital przez wiele miesięcy nie zapłacił kontrahentowi za towar i przegrał proces w sądzie. Przegrany powinien więc liczyć się z koniecznością zapłaty kosztów procesu na rzecz strony wygrywającej. Choć szpital pełni doniosłą rolę, to nie może być traktowany w sposób uprzywilejowany - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Więcej

NSA: Za słaba narkoza to naruszenie praw pacjenta

15.06.2018
​Rzecznik praw pacjenta nie uwzględnił skargi pacjentki na postępowanie szpitala, mimo, że doznała ona bólu w czasie wybudzenia z narkozy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rzecznik pominął kwestię właściwej opieki, a skupił się tylko na jednej opinii biegłego.
Więcej

NSA: Podmiot leczniczy musi chronić dokumentację pacjentów

12.06.2018
Placówka medyczna była w sporze cywilnym z wynajmującym jej lokal. Spółka dysponująca dokumentacją medyczną powinna była więc przewidzieć, że może dojść do rozwiązania umowy najmu i przejęcia budynku wraz z dokumentacją. Takie praktyki naruszają zbiorowe prawa pacjentów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej

WSA: Informacja o dyżurujących aptekach pomaga w znalezieniu leku

11.06.2018
Gdy większość aptek nie pracuje w porze nocnej, to celowym jest umieszczanie w widocznym miejscu informacji o placówkach, które dyżurują. Rada powiatu mogła więc nałożyć taki obowiązek na kierowników lub właścicieli aptek na terenie powiatu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Więcej

SN: Na dyżurze w szpitalu lekarz musi kontrolować pracę młodszych kolegów

08.06.2018
Niewłaściwy nadzór zastępcy ordynatora nad młodszym lekarzem i rodzącą kobietą nie przyczynił się bezpośrednio do śmierci noworodków, ale stanowił naruszenie zasad etyki zawodowej - potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 czerwca br.
Więcej

SA: to biegły lekarz dysponuje wiadomościami specjalnymi o stanie zdrowia badanego

04.06.2018
Z opinii biegłych z zakresu ortopedii wynikało, że wnioskodawcy przysługuje renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy na dalszy okres. Polemika ZUS z ustaleniami biegłych nie mogła podważyć ich stanowiska - wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Więcej

WSA: Likwidacja SP ZOZ może trwać kolejne 25 lat

22.05.2018
Powiat gorzowski miał podstawy prawne i faktyczne, aby podjąć uchwałę wydłużającą proces likwidacji SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą do 2042 roku – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Więcej

Wojewoda: Stypendium dla przyszłych medyków bez „lojalki”

18.05.2018
Sejmik województwa nie może uzależniać udzielenia pomocy materialnej studentom kierunków lekarskich od podpisania zobowiązania do podjęcia pracy w podmiotach leczniczych wymienionych w uchwale - stwierdził wojewoda lubuski.
Więcej

SN: Chusty pozostawione w ciele pacjenta nie były przestępstwem 

17.05.2018
W wypadkach trudnych nawet sąd lekarski musi powołać biegłych, sam nie może ich wyręczać, choć składa się ze specjalistów - orzekł Sąd Najwyższy i umorzył postępowanie z powodu przedawnienia karalności. Dodał jednak, że nie można mówić o popełnieniu przestępstwa przez chirurga.
Więcej

SA: pacjent, który domaga się zadośćuczynienia, może w toku sprawy zmienić argumentację

16.05.2018
Osoba, która udaje się na zabieg do szpitala zazwyczaj zakłada, że lekarz w sposób kompetentny przedstawi jej możliwe niepożądane skutki operacji. Okoliczność ta ma znaczenie przy ocenie twierdzeń podnoszonych przez powoda - wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Więcej

TK: Przepis o obowiązkowej konsultacji małoletniego pacjenta zgodny z ustawą o świadczeniach zdrowotnych

10.05.2018
Przepis, który ustanawia bezwzględny obowiązek przeprowadzenia przez lekarza dyżurującego konsultacji z ordynatorem lub jego zastępcą w każdym przypadku, kiedy do szpitala trafia pacjent małoletni jest zgodny z przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.
Więcej

NSA: leczenie poza granicami kraju, tylko gdy jest ono niemożliwe w Polsce

10.05.2018
Prezes NFZ nie musi ustalać, czy w konkretnym przypadku wnioskowana terapia jest niezbędna dla ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy, gdy wnioskowane świadczenie jest wykonywane w kraju orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej

WSA: zawyżanie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej godzi w zbiorowe prawa pacjentów

07.05.2018
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że poświadczenie kserokopii dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem, nie powoduje, że mamy do czynienia z odpisem dokumentacji. Za jej wydanie należy zatem pobrać opłatę jak za kopię, a nie jak za odpis.
Więcej

Pięciu lekarzy z Lublina przed sądem, bo nie zastosowali antybiotykoterapii

02.05.2018
​Pięciu lekarzy z Lublina zasiądzie na ławie oskarżonych pod zarzutem nieumyślnego narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Zdaniem prokuratury, mimo bezwzględnych wskazań, w okresie pooperacyjnym nie wdrożyli antybiotykoterapii.
Więcej

Lekarze z Lublina przed sądem, bo nie zastosowali antybiotykoterapii 

30.04.2018
Pięciu lekarzy z Lublina zasiądzie na ławie oskarżonych pod zarzutem nieumyślnego narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Zdaniem prokuratury, mimo bezwzględnych wskazań, w okresie pooperacyjnym nie wdrożyli antybiotykoterapii.
Więcej

Borelioza- może być chorobą zawodową

27.04.2018
Występowanie warunków szkodliwych dla zdrowia zarówno w środowisku pracy, jak i poza środowiskiem zawodowym nie wyklucza ustalenia, że rozpoznana choroba zawodowa była spowodowana jednak warunkami pracy narażającymi pracownika na jej powstanie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. 
Więcej

NSA: Nie można powoływać się na klauzulę sumienia i odmówić szczepienia

26.04.2018
Obowiązek szczepień ochronnych oznacza niedopuszczalność korzystania z klauzuli sumienia, tj. uprawnienia pacjenta do odmowy poddania się świadczeniu zdrowotnemu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej
1  2  3  4  5    7

Produkty polecane

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł