Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Orzecznictwo

Znany krakowski lekarz skazany za przyjmowanie łapówek

14.02.2018
Na karę półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za przyjmowanie korzyści majątkowych od pacjentów skazał w środę 14 lutego 2018 roku krakowski sąd znanego lekarza, profesora medycyny i byłego ordynatora kliniki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 71-letniego Józefa K. Wyrok jest nieprawomocny.
Więcej

NSA: apteka nie jest zabytkiem, bo wniosku nie złożył właściciel

14.02.2018
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przejęta przez państwo w czasach PRL apteka o wartości historycznej nie może być wpisana do rejestru zabytków, jeśli wnioskodawca nie posiada aktu własności.
Więcej

Sąd Najwyższy: lekarzom nie wolno stosować nie sprawdzonych naukowo metod

09.02.2018
Sąd Najwyższy uznał, że lekarzowi nie wolno aplikować pacjentom metod nie sprawdzonych naukowo, nawet, gdyby nie były one dla nich szkodliwe lub bez wartości - orzekł SN, utrzymując w mocy karę nagany zasądzoną przez Naczelny Sąd Lekarski.
Więcej

SN: kardiolog z fałszywym doktoratem podważa zaufanie do zawodu lekarza

06.02.2018
Sąd Najwyższy uznał za budzące dezaprobatę zachowanie lekarza, który posługuje się fałszywym stopniem doktorskim, by podbudować swój autorytet i pozycję zawodową.
Więcej

Sąd Apelacyjny potwierdził przyznanie pacjentce 500 tys. zł oraz renty

29.01.2018
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku wydanym 22 stycznia 2018 roku oddalił apelacje trzech podmiotów leczniczych, przeciwko którym występowała poszkodowana pacjentka. Sąd Okręgowy przyznał pacjentce 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, 136 tys. zł odszkodowania oraz rentę miesięczną.
Więcej

Najwyższe kary więzienia w UE za fałszowanie leków w Austrii, Słowenii i Słowacji

26.01.2018
W UE najwyższe kary więzienia za fałszowanie leków można dostać w Austrii, Słowenii i Słowacji - 15 lat. Najniższe - 1 rok - w Szwecji, Finlandii i Grecji; w Polsce jest to 5 lat.- wynika z opublikowanego w piątek raportu KE.
Więcej

SA: pół miliona za niepodjęcie w porę reanimacji nieprzytomnej uczennicy

22.01.2018
Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez pokrzywdzonego powinno być "odpowiednie" i ustalane w oparciu o okoliczności sprawy. Przy wyrokowaniu nie można sugerować się innymi orzeczeniami- wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Więcej

SA: za zakażenie pacjenta podczas pobytu w szpitalu należy mu się zadośćuczynienie

21.01.2018
Pacjent szpitala, który był operowany, a w stosunku do którego nastąpiły powikłania wskutek zakażenia bakteryjnego w tym szpitalu, ma prawo domagać się wysokiego zadośćuczynienia, które pozwoli na złagodzenie jego cierpień - wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Więcej

Sąd: położna ze Starachowic nie dopuściła się rażącego niedbalstwa

18.01.2018
Zwolnienie dyscyplinarne położnej szpitala w Starachowicach (Świętokrzyskie), dyżurującej przy pacjentce, która urodziła na podłodze martwe dziecko, nie było zasadne. Kobieta nie dopuściła się rażącego niedbalstwa – uznał w czwartek 18 stycznia 2018 roku sąd pracy, częściowo uwzględniając apelację powódki.
Więcej

Tylko rada powiatu może ustalać godziny pracy aptek

17.01.2018
Rada powiatu nie może przenieść na kierowników aptek uprawienia do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu– stwierdził wojewoda śląski. Rada jest jedynym podmiotem legitymowanym do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
Więcej

ETPCz: przymusowe leczenie zamknięte po odbyciu kary to naruszenie wolności

16.01.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 9 stycznia 2018 roku uznał, że zastosowanie względem osadzonego środka terapeutycznego w postaci przymusowego leczenia już po odbyciu kary więzienia stanowiło naruszenie prawa do wolności osobistej. 
Więcej

SN: kara dla lekarza za ujawnienie tajemnicy lekarskiej

11.01.2018
Sąd dyscyplinarny wymierzył lekarzowi karę za ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Sąd Najwyższy utrzymał to orzeczenie. Lekarz ujawnił na rozprawie o ustalenie ojcostwa i alimenty informację o chorobie byłej żony.
Więcej

WSA: zgodnie z kryterium ciągłości konieczne jest realizowanie procesu leczenia na obszarze, którego dotyczy postępowanie

16.12.2017
Ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w ustawie o świadczeniach nie pozostaje w sprzeczności z kryterium ciągłości stosowanym przez komisję konkursową przy ocenie ofert. Definicja ustawowa ma bowiem charakter ramowy, a jej uszczegółowienie zawarte jest w rozporządzeniu ministra zdrowia.
Więcej

WSA: oddalenie skargi na decyzję o karze za ograniczanie prawa do dokumentacji medycznej

05.12.2017
Rzecznik Praw Pacjenta ukarał przychodnię za działania polegające na udostępnianiu pacjentom odpisów, wypisów lub kopii dokumentacji medycznej jedynie na pisemny wniosek osoby uprawnionej oraz załatwianiu wniosków w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej w przeciągu 7 dni roboczych od daty jego złożenia.
Więcej

Uznanie odwołującego się oferenta za stronę postępowania

02.12.2017
Zdaniem sądu bezsporne jest, że sprawa o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń staje się sprawą administracyjną dopiero z chwilą złożenia przez świadczeniodawcę odwołania w trybie art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Więcej

SA: nie każda sytuacja odbiegająca od celu zabiegu to błąd medyczny

17.11.2017
Powikłania zdarzają się w wielu przypadkach, które są efektem nie tylko działania lekarza ale także okoliczności od niego niezależnych, a związanych z organizmem i osobą pacjenta.
Więcej

NSA: oddalenie skargi na decyzję w sprawie naruszania zbiorowych praw pacjenta

16.11.2017
W ocenie Sądu Rzecznik Praw Pacjenta prawidłowo odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta gdyż okoliczności przedstawione we wniosku i wynikające ze zgromadzonego materiału dowodowego nie uprawdopodabniają pozbawienia pacjentów ich praw lub ograniczenia tych praw przez podmiot leczniczy, a także bezprawnego zorganizowanego działania lub zaniechania tego podmiotu.
Więcej

WSA: przepisy o ochronie zdrowia psychicznego jako lex specialis w stosunku do przepisów o prawach pacjenta

08.11.2017
Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego hospitalizacja pacjenta bez jego zgody dopuszczalna jest wówczas, gdy dotychczasowe zachowanie pacjenta wskazuje, że z powodu choroby zagraża on bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
Więcej

WSA: szpital musi odnotować wydanie pacjentowi kliszy RTG

02.11.2017
Jeśli karta informacyjna z leczenia szpitalnego stanowi dokumentację indywidualną zewnętrzną, a kliszę RTG wydano przy wypisie ze szpitala, jako załącznik do tej karty to należy również ją traktować jako dokumentację indywidualną zewnętrzną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Więcej

SA: umowy konsorcjum zawarte bez zgody organu założycielskiego - nieważne

14.10.2017
W ocenie Sądu Apelacyjnego umowy konsorcjum jako prowadzące do nabycia wierzytelności wobec szpitala przez podmiot nie wykonujący umowy dla szpitala, a zawarte bez zgody organu założycielskiego, są nieważne.
Więcej
1  2  3  4  5    

Produkty polecane

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł