Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

WSA: stowarzyszenie "Stop NOP" nie dopuszczone do udziału w sprawie przeciw GIODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopuścił Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepionkach " Stop NOP" do udziału w sprawie przeciwko Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych w sporze o przetwarzanie danych pacjentów, którzy nie poddali się obowiązkowym szczepieniom.

Bogumiła H. i Marek J. zaskarżyli decyzję GIODO z 18 lipca 2017 r., który utrzymał w mocy wcześniejsze decyzje Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i wojewody wielkopolskiego.

Sprawa nie została merytorycznie rozpatrzona, gdyż sąd musi poczekać na uprawomocnienie się swojego postanowienia. Odmowa WSA wiązała się z tym, że skarga nie dotyczyła bezpośrednio ochrony zdrowia, co stowarzyszenie jako cel zapisało w swoim statucie, lecz przetwarzaniem danych - wyjaśniał sędzia Sławomir Antoniuk.

W opinii inspektora ochrony danych, zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby, które przebywają na terytorium Polski muszą się poddawać szczepieniom ochronnym. Nadzór nad wykonywaniem obowiązku szczepień sprawują zaś organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ppkt c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są one uprawnione do dochodzenia wykonania obowiązku szczepień na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Obowiązkowa informacja o szczepieniu

Aby zrealizować ten obowiązek organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej muszą być informowane przez prowadzących szczepienia ochronne o wykonaniu lub niewykonaniu obowiązku szczepień. Natomiast osoby, które przeprowadzają szczepienia ochronne, muszą prowadzić dokumentację medyczną dotyczącą obowiązkowych szczepień ochronnych – przechowywać karty uodpornienia oraz dokonywać wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia i sporządzać sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Dodatkowo w rozporządzeniu ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień wskazuje się zaś, że kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie siedmiu dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.

Przepisy te są podstawą prawną do udostępniania przez podmioty lecznicze inspektorom sanitarnym informacji o niezaszczepionych pacjentach.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Wątpliwości pełnomocnika przekazać do TK

Jednakże pełnomocnik skarżących radca prawny Tomasz Zgoda złożył pismo procesowe o skierowanie zagadnienia prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zgodności ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Wątpliwości budzi zestawienia danych osób, które nie poddały się szczepieniom, tworzone są na podstawie nieprecyzyjnego i niewystarczającego sformułowania „imienny wykaz”, co nie stwarza pełnych gwarancji ochrony wrażliwych danych osobowych (art. 5 ust. 1 litera c), art. 10 pkt. 8).

- Z przepisów nie wynika, czy mogą być przetwarzane dane dzieci czy rodziców, czy też wszystkich tych osób jednocześnie - dodaje radca prawny Zgoda.

Sygnatura akt II SA/Wa 1466/17, postanowienie z 10 kwietnia 2018 r.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o leczeniu...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku

W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

Radziwiłł: szczepienia są dobre, skuteczne i bezpieczne

25-11-2017
Nie ma wątpliwości, że tam, gdzie są prowadzone szczepienia, znikają choroby, zaś tam, gdzie się je ogranicza, pojawiają się choroby od dawna nieznane i takie, które można by wyeliminować. Szczepienia są dobre, skuteczne i bezpieczne - ocenił w sobotę 25 listopada 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

SA: minimalne opóźnienie w przyjeździe karetki jest bez znaczenia, gdy i tak nie miało wpływu na wynik akcji ratunkowej