Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Co zrobić z papierową dokumentacją medyczną, która została już cyfrowo odwzorowana?

Czy, gdy pacjent przynosi dokumentację medyczną, po wykonaniu odwzorowania cyfrowego jest ona mu zwracana albo niszczona. Inaczej jest z dokumentacją oryginalną wytworzoną przez sam podmiot. Nawet, jeśli będzie w wersji papierowej, nie można od razu wyzbyć się papierowych oryginałów.
Warto wiedzieć: Odwzorowanie cyfrowane własnej (tj. wytworzonej przez ten sam podmiot) dokumentacji medycznej nie może skutkować wyzbyciem się jej papierowych oryginałów. Okresy ich przechowywania wskazuje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pytanie
Co zrobić z dokumentacją medyczną, która została cyfrowo odwzorowana (w postaci plików pdf) i umieszczona w systemie informatycznym?

Artykuł pochodzi z programu: LEX Ochrona Zdrowia

Odpowiedź
Odwzorowanie cyfrowane własnej (tj. wytworzonej przez ten sam podmiot) dokumentacji medycznej nie może skutkować wyzbyciem się jej papierowych oryginałów, które należy przechowywać do końca upływu obowiązkowych okresów jej przechowywania - art. 29 i art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p.
Natomiast w przypadku, gdy dotyczy to dokumentacji dostarczonej przez pacjenta, dokumentacja ta po wykonaniu odwzorowania cyfrowego jest zwracana pacjentowi albo niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta (§ 81 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dalej r.d.m.

Odpowiedź

Odwzorowanie cyfrowane własnej (tj. wytworzonej przez ten sam podmiot) dokumentacji medycznej nie może skutkować wyzbyciem się jej papierowych oryginałów, które należy przechowywać do końca upływu obowiązkowych okresów jej przechowywania - art. 29 i art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p.

Natomiast w przypadku, gdy dotyczy to dokumentacji dostarczonej przez pacjenta, dokumentacja ta po wykonaniu odwzorowania cyfrowego jest zwracana pacjentowi albo niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta (§ 81 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dalej r.d.m.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Problem przedstawiony w pytaniu reguluje częściowo § 81 r.d.m. Stanowi on, że w przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji. W takim przypadku dokumentacja dostarczona przez pacjenta jest zwracana pacjentowi albo niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w/w przepis odnosi się tylko do sytuacji, w której podmiot prowadzący dokumentację w postaci elektronicznej otrzymuje (najczęściej od pacjenta) dokumentację wytworzoną w innej postaci, i wykonuje jej odwzorowanie na własny użytek.

Brak jest natomiast przepisu, który pozwalałby na zastąpienie dokumentacji prowadzonej dotąd w postaci papierowej jej odwzorowaniem cyfrowym - a takiej sytuacji prawdopodobnie dotyczy pytanie.

Tak zeskanowana dokumentacja nie posiadałaby waloru oryginału, których przechowywanie przez określony czas jest wymagane w treści art. 29 u.p.p.

W związku z tym ewentualne odwzorowanie cyfrowane własnej (tj. wytworzonej przez ten sam podmiot) dokumentacji medycznej nie może skutkować wyzbyciem się jej papierowych oryginałów, które należy przechowywać do końca upływu okresów wskazanych w u.p.p.

 

 
lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

MERITUM Prawo medyczne

MERITUM Prawo medyczne omawia zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej

W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Więcej na temat

Elektroniczna dokumentacja medyczna: szpitale nieprzygotowane

13-05-2014
Z badania przeprowadzonego przez Korporację Badawczą Pretendent oraz firmę Fortinet wynika, że jedynie 10 procent polskich szpitali (zarówno publicznych, jak i prywatnych) jest gotowych do pełnego wdrożenia e-dokumentacji medycznej.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy lekarzowi robiącemu specjalizację można zmienić wymiar czasu pracy?