Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy opinia sądowo – psychiatryczna podlega udostępnieniu przez szpital?

Pacjent skierowany jest do szpitala przez prokuraturę, żeby przeprowadzić obserwację sądowo - psychiatryczną. W trakcie pobytu wytwarzana jest dokumentacja pacjenta, w skład której wchodzi m.in. opinia biegłych, która jest przekazywana do prokuratury. Czy opinia sądowo – psychiatryczna jest elementem dokumentacji medycznej i podlega udostępnieniu przez szpital?

Czy w takim przypadku pacjent może żądać od szpitala udostępnienia opinii biegłych i obserwacji psychiatrycznej w ramach wytworzonej dokumentacji?

Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Odpowiedź

Opinia sądowo – psychiatryczna nie jest elementem dokumentacji medycznej, zatem nie podlega udostępnieniu przez szpital.

Opinia sądowo – psychiatryczna nie jest elementem dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy z z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Kwestie jej udostępnienia pacjentowi regulują więc odpowiednie przepisy procesowe, dotyczące prowadzonego przez prokuraturę postępowania (udostępnienie przez organ prowadzący postępowanie, nie przez szpital).

Pacjent przyjęty na obserwację psychiatryczną zachowuje natomiast oczywiście prawo do dostępu do dokumentacji medycznej jaka powstaje w trakcie obserwacji, jednak opinia sądowo-psychiatryczna nie będzie jej elementem.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz

Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

MERITUM Prawo medyczne

MERITUM Prawo medyczne omawia zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej

W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Więcej na temat

Rzecznik Praw Pacjenta: sytuacja w psychiatrii dziecięcej jest alarmująca

20-02-2018
Rzecznik Praw Pacjenta zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie zdecydowanych działań dotyczących poprawy sytuacji w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Rzecznik zwrócił uwagę między innymi na niedostateczny poziom finansowania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów oraz braki kadrowe wśród personelu medycznego.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Pacjent chce uzyskać rekompensatę za błąd medyczny. Kto mu może pomóc?