Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha u pacjenta?

Zwykle laryngolog przeprowadza płukanie uszu. Ale czy taki zabieg może także zrobić pielęgniarka? Czy absolwentka szkoły pielęgniarskiej ma odpowiednie umiejętności? Artykuł pochodzi z programu: LEX Ochrona Zdrowia
Warto wiedzieć: Należy założyć, że absolwent każdej szkoły pielęgniarskiej, który posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki zobowiązany jest posiadać umiejętność płukania ucha i oka pacjenta.

Pytanie

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha u pacjenta?

Odpowiedź

Pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha u pacjenta

Płukanie ucha u pacjenta jest umiejętnością, którą nabywa pielęgniarka w trakcie kształcenia przeddyplomowego tj. w trakcie kształcenia w szkole pielęgniarskiej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05.2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa w załączniku nr 4 "Standardy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo", część A studia pierwszego stopnia, w części II "Ogólne efekty kształcenia" stanowi, że dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,

b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,

b) udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,

c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,

d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,

e) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,

b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

W części III "Szczegółowe efekty kształcenia" ustawodawca przewiduje, że w naukach w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w zakresie umiejętności absolwent wykonuje płukanie oka i ucha (C.U22).

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Art. 28 pkt 1 ustawy z 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej stanowi, że prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W związku z powyższym należy założyć, że absolwent każdej szkoły pielęgniarskiej, który posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki zobowiązany jest posiadać umiejętność płukania ucha i oka pacjenta, ponieważ umiejętności wskazane w ww. załączniku nr 4 są umiejętnościami podstawowymi, uprawniającymi do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Iwona Choromańska

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Empatia pracowników medycznych

Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Więcej na temat

Zofia Małas: za kilkanaście lat pielęgniarkami będą emerytki

16-01-2018
Pielęgniarek jest za mało i za kilkanaście lat nie będzie miał kto opiekować się chorymi – wynika ze strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, opracowanej przez zespół powołany przez ministra zdrowia. Samorząd pielęgniarski nie do końca jest usatysfakcjonowany strategią, ale podkreśla, że jest to pierwszy dokument, który powstał na ten temat, co jest cenne.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jak rozliczyć pobyt pacjenta w szpitalu rehabilitacyjnym jeśli przez ostatnie trzy dni nie był on ubezpieczony?