Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy pielęgniarka szkolna może podać dziecku lek według zaleceń lekarza?

Dziecko chodzi do szkoły specjalnej. Jego rodzic poprosił, aby w trakcie zajęć pielęgniarka szkolna podała dziecku lek. Dziewczynka ma podawane leki 3 razy dziennie i jedna dawka powinna być przez nią zażyta w czasie, gdy jest w szkole. Czy w takiej sytuacji pielęgniarka może podać dziecku lek?

Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Pytanie
Rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły specjalnej poprosił, aby w trakcie zajęć pielęgniarka szkolna podała dziecku lek. Dziewczynka ma podawane leki 3 razy dziennie i jedna dawka powinna być przez nią zażyta w czasie, gdy dziecko przebywa w szkole. Rodzic zadeklarował, że dostarczy zlecenie od lekarza prowadzącego dziecko zawierające informację o konieczności podania leku. Czy szkoła specjalna może respektować takie zlecenie i czy na jego podstawie pielęgniarka szkolna może podać dziecku lek?

Odpowiedź 
Pielęgniarka szkolna może podać dziecku lek według zaleceń lekarza.

Podanie leków zleconych przez lekarza należy traktować jako czynność techniczną polegająca na realizacji zlecenia lekarskiego, która wiąże się ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem wymagającym systematycznego podawania leków. W tym zakresie, jakkolwiek brak jest przepisów określających szczegółowo te elementy opieki, które mają na celu zachowanie zdrowia dziecka, wydaje się, że działania podejmowane w szkole zarówno przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, nauczyciela czy wychowawcę powinny być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice dziecka - takie jest stanowisko Departamentu Pielegniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - dalej r.ś.g.p.o.z., część I pk 1 ppkt 3 świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania obejmują między innymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. Zatem, do wykonania tych czynności w pierwszej kolejności upoważniona jest pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. W mojej ocenie, nie ma przy tym znaczenia, że np. zlecenie wykonania zabiegu wystawił inny lekarz niż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, np. specjalista. To lekarz decyduje o leczeniu, dawce leku oraz drodze jego podania. Prawo odmowy podania przez pielęgniarkę leku zleconego przez lekarza określa przepis art. 12 ust. 2 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz.123).


Należy podkreślić, że pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania nie jest pracownikiem szkoły, a jedynie na terenie szkoły realizuje świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określone w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II

Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych -...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Ochrona patentowa produktów leczniczych

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie tematyki ochrony patentowej...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy ZOL może odmówić przyjęcia pacjenta nie posiadającego żadnego dochodu?