Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację dotyczącą dziecka rodzicowi, który nie jest upoważniony do jej odbioru?

Szpital co do zasady ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną rodzicowi dziecka o ile jego władza rodzicielska nie została ograniczona lub wyłączona.
W ramach topiku:
RODO
Warto wiedzieć: Wskazanie w dokumentacji medycznej matki dziecka nie wyłącza uprawnień ojca, obejmujących również prawo dostępu do tej dokumentacji, o ile w drodze sądowego orzeczenia władza rodzicielska ojca nie została zawieszona, ograniczona lub całkowicie wyłączna.
Dla menedżerów

Czy szpital powinien udostępnić dokumentację medyczną ojcu dziecka, jeżeli w dokumentacji osobą upoważnioną jest jedynie matka dziecka?

Szpital co do zasady ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną ojcu dziecka o ile jego władza rodzicielska nie została ograniczona lub wyłączona.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Na podstawie art. 98 ustawy z 25.02.1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - dalej k.r.o., rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jednocześnie zgodnie z art. 97 k.r.o., jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania, nie mniej jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców (art. 93 k.r.o.). Powyższe oznacza, że wskazanie w dokumentacji medycznej matki dziecka nie wyłącza w żaden sposób uprawnień ojca dziecka, obejmujących również prawo dostępu do dokumentacji medycznej, o ile w drodze sądowego orzeczenia władza rodzicielska ojca nie została zawieszona, ograniczona lub całkowicie wyłączna.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

Elektroniczna dokumentacja medyczna: szpitale nieprzygotowane

13-05-2014
Z badania przeprowadzonego przez Korporację Badawczą Pretendent oraz firmę Fortinet wynika, że jedynie 10 procent polskich szpitali (zarówno publicznych, jak i prywatnych) jest gotowych do pełnego wdrożenia e-dokumentacji medycznej.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kto jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń w SOR?