Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy szpital może udostępnić korespondencję prowadzoną pomiędzy pracodawcą pacjenta a szpitalem?

W obowiązujących przepisach brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne domaganie się przez pacjenta udostępnienia mu treści korespondencji prowadzonej przez szpital oraz pracodawcę.
Warto wiedzieć: Według komentującego pacjentowi powinno przysługiwać prawo kontroli treści przekazywanych na jego temat informacji, ich prawdziwości, jak również tego, czy nie zostały one przekazane w sposób naruszający jego prawo do zachowania tajemnicy.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Czy szpital na żądanie pełnomocnika procesowego pacjenta jest zobowiązany udostępnić temu pełnomocnikowi korespondencję prowadzoną pomiędzy pracodawcą pacjenta a szpitalem dotyczącą okresu hospitalizacji?

Nie - w obowiązujących przepisach brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne domaganie się przez pacjenta udostępnienia mu treści korespondencji prowadzonej przez szpital oraz pracodawcę.

Kwestia opisana w pytaniu nie podlega regulacjom, które dotyczyłyby w sposób szczególny podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pacjentów

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz + Prawne oraz zarządcze aspekty...

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz Komentarz jest kompleksowym...
Cena: 222.40
Promocja: 0.00 zł

Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej

W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno...
Cena: 79.00

Dokumentacja medyczna

Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji...
Cena: 49.00

Więcej na temat

Udostępnienie dokumentacji medycznej nie wymaga zwolnienia z tajemnicy lekarskiej

14-07-2015
W celu udostępnienia dokumentacji medycznej wymagane jest posiadanie oświadczenia pacjenta o upoważnieniu wnioskodawcy do dostępu do tej dokumentacji. Nie jest to tożsame z oświadczeniem o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej wyjaśnia Iwona Kaczorowska-Kossowska w komentarzu w Serwisie Prawo i Zdrowie.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy dietetyczka, statystyk medyczny i operator sterylizatorów będą objęci podwyżką wynagrodzenia?