Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Dla pielęgniarek

Więcej
Więcej

24 listopada 2017 wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie postępowania z odpadami medycznymi

2017-11-16
Autor: Zimna Tamara
24 listopada 2017 wchodzą w życie regulacje nowego rozporządzenia dotyczącego postępowania z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych. W rozporządzeniu określono między innymi warunki wstępnego magazynowania w sposób selektywny odpadów medycznych we wszystkich grupach klasyfikacyjnych.
Dla menedżerów

Dofinansowanie sprzętu dla placówek medycznych w świetle ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i...

2017-11-02
Do końca 2017 roku Ministerstwo Zdrowia planuje rozdysponować kwotę ponad 281 mln zł na dofinansowanie sprzętu medycznego dla określonych świadczeniodawców, jak również na doposażenie gabinetów szkolnych i zakup dentobusów.
Dla menedżerów

Rynek aptek - co się zmieni?

2017-07-04
16 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa Farmaceutycznego, funkcjonującą w domenie publicznej pod pojęciem: „apteka dla aptekarzy”. Projekt w trakcie prac legislacyjnych podlegał wielu ewolucjom zmierzającym w wielu kierunkach, co uprawnia twierdzenie, że stanowi pewien wymiar kompromisu. Ostateczne jego brzmienie zawarte jest w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku.
Dla farmaceutów

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

2017-05-16
Autor: Siwiec Maciej
W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej

SA: nie każda sytuacja odbiegająca od celu zabiegu to błąd medyczny

2017-11-17
Powikłania zdarzają się w wielu przypadkach, które są efektem nie tylko działania lekarza ale także okoliczności od niego niezależnych, a związanych z organizmem i osobą pacjenta.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

NSA: oddalenie skargi na decyzję w sprawie naruszania zbiorowych praw pacjenta

2017-11-16
W ocenie Sądu Rzecznik Praw Pacjenta prawidłowo odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta gdyż okoliczności przedstawione we wniosku i wynikające ze zgromadzonego materiału dowodowego nie uprawdopodabniają pozbawienia pacjentów ich praw lub ograniczenia tych praw przez podmiot leczniczy, a także bezprawnego zorganizowanego działania lub zaniechania tego podmiotu.

WSA: przepisy o ochronie zdrowia psychicznego jako lex specialis w stosunku do przepisów o prawach pacjenta

2017-11-08
Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego hospitalizacja pacjenta bez jego zgody dopuszczalna jest wówczas, gdy dotychczasowe zachowanie pacjenta wskazuje, że z powodu choroby zagraża on bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
Dla lekarzy Dla menedżerów

WSA: szpital musi odnotować wydanie pacjentowi kliszy RTG

2017-11-02
Jeśli karta informacyjna z leczenia szpitalnego stanowi dokumentację indywidualną zewnętrzną, a kliszę RTG wydano przy wypisie ze szpitala, jako załącznik do tej karty to należy również ją traktować jako dokumentację indywidualną zewnętrzną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Farmacja praktyczna

Nowe, uaktualnione wydanie książki dotyczącej praktyki farmaceutycznej, zwłaszcza w aptece...
Cena: 134.10

oszczędzasz: 14.9 zł (10%)

Toksykologia współczesna

Trucizny od dawna towarzyszyły człowiekowi w życiu codziennym, ale w miarę rozwoju cywilizacji...
Cena: 165.60

oszczędzasz: 23.4 zł (12.380952380952%)

Indeks leków - aktualne ceny 2016/3

1 maja 2016 r. weszło w życie kolejne obwieszczenie MZ, zawierające listę leków refundowanych:...
Cena: 13.40