Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Komisja Zdrowia przyjęła projekt specustawy w ochronie zdrowia

Dla menedżerów
Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła 13 września 2017 roku projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. specustawy, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt został przyjęty 12 września 2017 przez Radę Ministrów.

Za projektem było 23 członków Komisji, dwie osoby się wstrzymały, nikt nie był przeciw. 

Podczas dyskusji przewodniczący Komisji Bartosz Arłukowicz wyraził zdziwienie, że dodatkowe środki na ochronę zdrowia przeznaczono właśnie na sprzęt, a nie na świadczenia medyczne, co powinno być priorytetem, gdy chce się skrócić kolejki do leczenia. Pytał także o 2,8 mld zł, które były zapowiadane  w projekcie specustawy. Z tych środków 2,1 mld zł miało być przeznaczone na świadczenia. W przyjętym projekcie zawarto kwotę 281 mln zł.

Projekt przewiduje zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Pieniądze na inwestycje zostaną zapewnione jeszcze w 2017 roku.

Przyjęte rozwiązania umożliwią ministrowi zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną nie tylko podmiotom leczniczym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, ale także innym, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej najbardziej istotnych dla zdrowia publicznego, na przykład ośrodkom onkologicznym.

  Rząd przyjął projekt ustawy o zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia Rząd przyjął projekt ustawy o zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia 12-09-2017 Szkolenie

Nowe środki posłużą unowocześnieniu możliwości diagnostycznych i terapeutycznych wybranych dziedzin medycyny – pediatrii i chirurgii dziecięcej oraz onkologii. Planowane zakupy stawiają na nową jakość, czyli sprzęt do diagnostyki i małoinwazyjnego leczenia, taki jak: laparoskopy, torakoskopy, histeroskopy, gastroskopy, kolonoskopy, itd., a w przypadku dzieci także nowoczesny bezinwazyjny sprzęt diagnostyczny, jak na przykład nowoczesne rozbudowane ultrasonografy (badania na nich wykonywane są, w przypadku dzieci, podstawową techniką diagnostyczną).

Przewiduje się także zakup wyposażenia dla powstających Centrów Leczenia Raka Piersi oraz  zakup wyposażenia lub doposażenia ośrodków laseroterapii u dzieci celem leczenia wrodzonych anomalii naczyniowych, które są najczęstszą wadą wrodzoną.

Proponuje się także zwiększenie środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego. Obecnie w większości województw okresowo brakuje miejsc do prowadzenia intensywnej terapii noworodka, co wynika z szybkiego, trudnego do przewidzenia wzrostu zapotrzebowania na te świadczenia (coraz późniejszy wiek matek rodzących, duża liczba cięć cesarskich). Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego zagwarantuje każdemu noworodkowi warunki urodzenia zapewniające optymalną diagnostykę, leczenie i perspektywę dobrego rozwoju.

Projekt przewiduje także realizację nowego zadania, jakim jest wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Chodzi o zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, prowadzonego przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną. Dotacje na ten cel przekazywać będzie samorządom wojewoda.

Zgodnie z projektem ustawy, finansowany będzie zakup dentobusów, w których zapewniana będzie dzieciom opieka stomatologiczna.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Szef MON zmienił propozycję w sprawie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi