Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe rozporządzenie w sprawie suplementów diety

18 maja 2017 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z 24 kwietnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.
Warto wiedzieć: Rozporządzenie zawiera także wykaz witam i składników mineralnych oraz wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety.
Dla lekarzy Dla farmaceutów

Z rozporządzenia wynika, że do kryteriów czystości dla substancji wymienionych w załączniku nr 2 stosuje się rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z 9 marca 2012 roku ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2012, str. 1, z późn. zm.4)).

Według rozporządzenia minimalna ilość witamin i składników mineralnych obecnych w suplementach diety w zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia wynosi nie mniej niż 15 procent referencyjnych wartości spożycia określonych w pkt 1 części A załącznika XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.5)).

Informacje o zawartości witamin i składników mineralnych podaje się również w procentach w stosunku do referencyjnych wartości spożycia określonych w pkt 1 części A załącznika XIII do rozporządzenia nr 1169/2011.

Suplementy diety wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niespełniające wymagań lub oznakowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być przedmiotem obrotu do czasu upływu terminu ich przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

Rozporządzenie zawiera także wykaz witam i składników mineralnych oraz wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.rcl.gov.pl

  Dowiedz się więcej 44,10
Prawo suplementów diety
Stefańczyk-Kaczmarzyk Justyna,Gęsiak Katarzyna,Kondrat Mariusz Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

 

Magdalena Okoniewska
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym systemowym komentarzem do ustawy o...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi

Książka omawia handel produktem leczniczym oraz produktami pokrewnymi, czyli m.in. kosmetykami i...
Cena: 199.00

Prawo suplementów diety

Poradnik jest efektem wieloletnich praktycznych doświadczeń związanych z obsługą prawną podmiotów z...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

Na objawy menopauzy Polki stosują suplementy diety

06-07-2016
Na objawy menopauzy Polki stosują najczęściej suplementy diety - wynika z badania Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia. Tymczasem eksperci przypominają, że brakuje dowodów na ich skuteczność, a niewykluczone, że mogą wręcz szkodzić.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ustawa ułatwiająca wystawianie e-zwolnień podpisana