Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą upaństwowienia ratownictwa

Prezydent Andrzej Duda podpisał w ustawę przewidującą upaństwowienie ratownictwa medycznego. Umowy na zadania zespołów ratownictwa medycznego będą mogły być zawierane z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego.

Celem ustawy jest dokonanie zasadniczych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), m.in. w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i poza nim, a także funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM (SWD PRM).

Nowelizacja przewiduje przejęcie przez ministra właściwego do spraw zdrowia od dotychczasowego administratora SWD PRM – ministra właściwego do spraw administracji publicznej, całości zadań z zakresu zapewnienia narzędzi teleinformatycznych do odbioru oraz obsługi powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych w systemie PRM, m.in. uprawnień do nadzorowania, określania kierunków rozwoju, pełnienia funkcji administratora i podmiotu odpowiedzialnego za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM.

O opóźnieniu o 3 miesiące upaństwowienia ratownictwa medycznego czytaj tutaj>>

Wojewodowie, tak jak dotychczas, będą zapewniać utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa. Dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa. Dyspozytorzy medyczni będą pracownikami urzędów wojewódzkich, zatrudnianymi na podstawie stosunku pracy. Dyspozytornie medyczne mają pełnić funkcję centrów, wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z  płatnikiem świadczeń (zgodnie z zasadą: jedna dyspozytornia medyczna – jeden rejon operacyjny). Co do zasady, od dnia 1 stycznia 2021 r. na terenie województwa będzie działała jedna dyspozytornia medyczna, tworzona i prowadzona przez wojewodę. Jedynie na terenie województw mazowieckiego i śląskiego działać będą po dwie dyspozytornie medyczne.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Znaczna część regulacji jest rozłożona w czasie i będzie wchodzić w życie stopniowo w latach 2019-2020.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 
X

Ratownik medyczny


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Ratownik medyczny? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

MERITUM Prawo medyczne

MERITUM Prawo medyczne omawia zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Zdrowie publiczne

Prezentowana książka jest swoistym kompendium wiedzy z zakresu zdrowia publicznego. Dobór treści...
Cena: 83.00
Promocja: 74.70 zł

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz

Komentarz stanowi przystępne i wyczerpujące opracowanie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Coraz bliżej Narodowe Ratownictwo Medyczne 

10-04-2018
We wtorek na sejmowej komisji zdrowia odrzucono poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Nowela zakłada upaństwowienie systemu. Jej przyjęcie to jeden z warunków porozumienia zawartego między ministrem zdrowia i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ratownictwa Medycznego.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Prezydent podpisał nowelę dot. oceny inwestycji w sektorze zdrowia